Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Edsätras Vänner!

Som medlem blir du inbjuden till föreningens årsmöte i april varje år. Dessutom anordnar föreningen ett frukostseminarium eller liknande varje höst.

Som medlem är du ett viktigt stöd för styrelsen i dess arbete att bedriva ett äldreboende med hög kvalitet på alla fronter.

Så gör du

Medlemskap kostar 50:- per år. Beloppet insättes på Föreningens Plusgiro 15 37 37-2 . Ange namn och adress på inbetalningstalongen.

För mer information, kontakta arbetande ordförande Haig Damirjian.

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer läs gärna vår årsredovisning. 

Styrelsen

Styrelsen 2014

 

Styrelsen medlemmar (från vänster)

Anders Djurestad, Lars-Rune Holm, Margit Sjöberg, Haig Damirjian ordförande, Sarah Anner verksamhetschef, Olof Lindgren, Kristina Kronestrand och Sven-Gunnar Lidén.