Aktiviteter och socialt innehåll

Vi vill erbjuda och medverka till en aktiv och meningsfull vardag där du kan vara med och påverka. Vi tror att du, genom att fortsätta vara aktiv och ägna dig åt aktiviteter som är meningsfulla främjar din hälsa. Vi erbjuder gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter under veckan.

Varje vecka erbjuds gruppaktiviteter såsom sittgymnastik, frågestunder, gudstjänster, promenader och bingo. Dit är du som bor på Edsätra äldreboende välkomna att delta efter förmåga. Det anordnas även andra aktiviteter och arrangemang regelbundet såsom bakgrupp, samtalsstunder och musikstunder. Vi har bland annat ett samarbete med Bromma Folkhögskola och studenter från musiklinjerna kommer regelbundet hit och medverkar på musikstunder. Vi uppmärksammar och firar temadagar och högtidsdagar. Den svenska traditionsskatten är viktig för oss.

Då vi har en kristen inriktning vill vi att du ska kunna underhålla ditt andliga liv på Edsätra. Vi firar gudstjänst varje torsdag med inbjudna pastorer och präster från olika församlingar runt om i Stockholm. Vi har regelbundet bönestunder.

Vill du träna lite extra i vardagen har vi en träningscykel som du kan använda. Se filmen för att se hur det går till.

Du som bor hos oss kan vara med och påverka aktivitetsutbudet. Ansvarig för aktiviteter och det sociala innehållet är aktivitetssamordnare Sofia Wallin.

Aktivitetssamordnare
Sofia Wallin
e-post: sofia.wallin@edsatra.se
telefon: 08-970340, tryck 4

Trivsamma stunder