Jobb att söka på Edsätra äldreboende.

Just nu söker vi inte personal för någon tjänst men skicka gärna in ditt CV till

verksamhetschef Vita Kiluk eller om du vill jobba i köket till Kökschef Mattias Eriksson.

vita.kiluk@edsatra.se eller mattias.eriksson@edsatra.se