Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Edsätras Vänner!

Som medlem blir du inbjuden till föreningens årsmöte i april varje år. Dessutom anordnar föreningen ett frukostseminarium eller liknande varje höst.

Som medlem är du ett viktigt stöd för styrelsen i dess arbete att bedriva ett äldreboende med hög kvalitet på alla fronter.

Så gör du

Medlemskap kostar 50:- per år. Beloppet insättes på Föreningens Plusgiro 15 37 37-2 . Ange namn och adress på inbetalningstalongen.

För mer information, kontakta t.f ordförande Sven-Gunnar Liden.

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer läs gärna vår årsredovisning. 

STYRELSENS MEDLEMAR

Sven-Gunnar Lidén Ordförande, Wolfgang Falk Vice Ordförande, Sarah Anner Verksamhetschef,  Kristina Kronestrand, Lars-Rune Holm och Kerstin Westman