Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Edsätras Vänner!

Som medlem blir du inbjuden till föreningens årsmöte under våren varje år.

Som medlem är du ett viktigt stöd för styrelsen i dess arbete att bedriva ett äldreboende med hög kvalitet på alla fronter.

Så gör du

Medlemskap kostar 50:- per år. Beloppet insättes på Föreningens Plusgiro 15 37 37-2 . Ange namn och adress på inbetalningstalongen.

För mer information, kontakta  ordförande Sven-Gunnar Liden på ordforande@edsatra.se

 

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer läs gärna vår årsredovisning.

STYRELSENS MEDLEMmAR

Sven-Gunnar Lidén Ordförande, Vita Kiluk Verksamhetschef, Kristina Kronestrand ,  Kerstin Westman, Anna-Lena Johansson, Nils Sköld och Ingrid Hesser