Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Edsätras Vänner!

Som medlem blir du inbjuden till föreningens årsmöte under våren varje år.

Som medlem är du ett viktigt stöd för styrelsen i dess arbete att bedriva ett äldreboende med hög kvalitet på alla fronter.

Så gör du

Medlemskap kostar 50:- per år. Beloppet insättes på Föreningens Plusgiro 15 37 37-2 . Ange namn och adress på inbetalningstalongen.

För mer information, kontakta ordförande Sven-Gunnar Liden på ordforande@edsatra.se

 

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer läs gärna vår årsredovisning.

STYRELSENS MEDLEMMAR

Sven-Gunnar Lidén, Pastor ,Arbetande Ordförande Orförande

Nils Sköld, Advokat, Vice Ordförande

Kristina Kronestrand, Leg. sjuksköterska, Sekreterare

Ingrid Hesser, Civilekonom, Ledamot

Anna-Lena Johansson, Leg. sjuksköterska, Ledamot

Kerstin Westman, Diakon (Pensionär), Ledamot

Vita Kiluk, Verksamhetschef, Adjungerad