LÄR KÄNNA EDSÄTRA

"Tryggare kan ingen vara"

År efter år ger våra brukare oss toppbetyg i Socialstyrelsens årliga undersökning " Vad tycker de äldre om äldreomsorg?". De gör oss stolt men också ödmjuka över vikten av att med vår kristna värdegrund som utgångspunkt fortsätta vårt fokus på att behålla och attrahera den allra bästa personalen för vår verksamhet, att återinvestera allt eventuellt överskott och att bidra till ökad förståelse kring vad som skapar en högklassig äldreomsorg.

Vår vision är att vara ett suveränt äldreboende. Utifrån vår kristna inriktning vill vi skapa ett hem och en boendemiljö där våra boende känner sig trygga och har möjlighet att påverka sin vardag. Vi tror på den ideela idéburna modellen och

Vi får högst betyg:

-100% uppgav att de känner sig trygga med sitt boende på Edsätra.

-100% upplever att personalen har tillräckligt med tid för arbetet.

-100% uppger att de är lätt att få kontakt med personalen vid behov.

Edsätra upplevs väsentligt bättre än genomsnittet av alla äldreboenden i Sverige. Detsamma gäller jämförelsevis med boende i såväl Stockholms län som i Stockholm.

 

120 ÅR AV OMSORG

Som en reaktion på fattigvårdens miserabla förhållanden bildade tio kvinnor från baptistförsamlingarna i Stockholm 1862 en "mödraförening" med uppgiften att starta och driva ett ålderdomshem utifrån kristna värderingar. 1885 började man i liten skala i en lägenhet i centrala Stockholm för att successivt utökas.

Vi är en ideell förening utan vinstintresse och har drivit äldreboende i över 120 år, varav de senaste 50 åren i Sätra. Verksamheten drivs enligt de normer och bestämmelser som gäller i vårt ramavtal med Stockholm stad.

TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA ÄLDREOMSORGEN

BO PÅ EDSÄTRA

EDSÄTRAS VÄNNER